Vill du veta vad en
säkerhetsutrustning skulle kosta?

Fyll i vad du önskar här

Brandlarm för din säkerhet

Brandlarm varnar dig tidigt och möjliggör utrymning och släckning snabbast möjligt. Förloppet från första gnistan till en övertänd lokal går ofta blixtsnabbt därför är det viktigt att ha ett pålitligt brandlarm. Ju snabbare faran uppmärksammas desto mindre risk för allvarliga skador.

Safeguards brandlarmsystem kan användas som det är eller som en del av en heltäckande säkerhetslösning ifrån oss. Systemet går t ex att integrera med inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning för att din verksamhet ska bli ännu säkrare.

Lagstiftningen kring brandskydd skiljer sig åt från verksamhet till verksamhet, vi på Safeguard hjälper dig hitta en lösning som ger optimal säkerhet.

Vilket brandlarm ska du välja?

Ett brandlams huvudsakliga och viktigaste uppgiften är att upptäcka branden i tid. Upptäcks branden i tid så är chansen större att kunna rädda liv, men även att minimera skadorna på verksamheten. När larmet går så går det även en signal till räddningstjänsten eller till egen larmorganisation som sedan vidtar åtgärder.

Om en olycka är framme så är det viktigt att veta att systemet fungerar som det ska, och att larmet uppfyller dom krav som gäller. Vi på Safeguard ser till att anläggningen är godkänd att den fungerar som den ska. För att ett brandlarm ska aktiveras och en larmsignal automatiskt ska gå behövs det en detektor som upptäcker branden. En detektor kan också användas för att automatiskt slå igång ett släcksystem eller ett utrymningslarm.

Det finns tre huvudgrupper av detektorer:

 • Rökdetektorer
 • Värmedetektorer
 • Flamdetektorer

Den vanligaste typen av en rökdetektor är den optiska rökdetektorn. Den liknar en joniserande rökdetektor och har en mätkammare utformad som en labyrint där partikeltätheten mäts genom reflektions- eller genomsiktsmätning.

En av det äldsta detektorerna som används idag är värmedetektorn. Den reagerar på temperaturökning i en lokal och den kan antingen utlösa larmet då en viss temperaturgrad passeras eller när en viss temperaturgrad nås inom en bestämd tid. Detektorn finns i två utföranden:

 1. Punktformig typ, denna är den som används mest
 2. Linjetyp, det vill säga att man detekterar efter en ”linje”.

I lokaler med stora volymer och hög takhöjd eller i en lokal som har speciella risker som t ex brandfarliga vätskor är flamdetektorn ett bra alternativ. Den larmar när den träffas av ultravioletta strålar (UV), infraröda strålar (IR) eller en kombination av bägge strålar (UV/IR).

Kontakta oss på Safeguard så kommer vi ut och hjälper vi er att hitta ett brandskydd som passar er verksamhet och krav. Vi informerar er gärna samtidigt om våra andra brandlösningar i form av bland annat brandsläckare, brandfiltar och evakueringsskyltar.

Ett brandlarm består normalt av följande

 • Larmtryckknapp – För manuell aktivering
 • Larmdon – Bland annat blixtljus och sirener
 • Detektor – Den känner av och varnar vid brand
 • Larmövervakning – En larmsändare sänder en signal till tex larmcentral
 • Centralapparat – Övervakar fastigheten samt larmar och styr vid brand eller andra fel
 • Orienteringsritningar – Ritningar över fastigheten

Kostnadsfri rådgivning av företagslarm

Ring oss på 08-558 038 11 eller använd formuläret

Genom att klicka på knappen accepterar du vår Integritetspolicy  Förebygg brand i lokalen

  • Lämna aldrig spisen på utan övervakning
  • Ha inte material som kan brinna nära en spis
  • Röker du inne? Blöt askan innan du slänger den i soppåsen
  • Täck aldrig över element eller annan uppvärmning
  • Lampor kan bli väldigt varma, se till att inte ha något brännbart i närheten
  • Byt ut trasiga sladdar som kan skapa kortslutning
  • Byt ut gamla blinkande ljusrör
  • Se till att tända ljus står stadigt och inte nära något brännbar
  • Sist men inte minst, släck ljusen när ni lämnar rummet

  Visste du att?

  Varje år rycker räddningstjänsterna i Sverige ut till omkring 10 000 bränder i byggnader. 60% av insatserna mot byggnadsbränder sker mot bostäder, 20% mot allmänna byggnader och resten mot industrier samt övriga byggnader.