För en bostadsrättsförening krävs visserligen inget tillstånd för att sätta upp en kamera i
fastigheten, men vissa regler gäller.

Att övervaka lägenhetshus kan bidra till att stärka den gemensamma tryggheten för de
boende. Relativt nya ändringar i kameraövervakningslagen innebär att privata verksamheter inte behöver söka tillstånd för kamerabevakning.

Men det krävs tydliga motiveringar till varför ni tycker att kameraövervakning är nödvändigt i en bostadsrättsförening. Det kan exempelvis handla om att ni vill öka tryggheten på gemensamma ytor för de boende.

En integritetskänslig övervakning kan vara bland annat vara ett trapphus eller en entré då de boende blir övervakade när de går till och från sin bostad. Här krävs det mycket starka skäl till att bevakning ska vara tillåten.

Att övervaka soprum, förråd, tvättstuga, cykelrum eller exempelvis källarutrymmen är inte riktigt lika integritetskänsligt som anslutning direkt till boendet. Men det är ändå en integritetskänslig övervakning då det är bevakning i nära anslutning till boendet.

Ni måste därför kunna visa på ett tungt vägande behov av kameraövervakning för att det skavara tillåtet i en bostadsrättsförening. Starka skäl till övervakning kan exempelvis vara upprepade skadegörelser och stölder i tvättstugan eller i förrådet.

Det är inte en helt lätt tolkning som en fastighetsägare måste göra, men vi på Safeguard har lång erfarenhet inom säkerhet och hjälper er gärna med detta.