ISR Artificiell Intelligens

ISR Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens bygger på en serie algoritmer, eller matematiska procedurer, som fungerar som en serie frågor för att jämföra objektet som ses med hundratusentals lagrade referensbilder av objekt i olika vinklar, positioner och rörelser.

Den Artificiella Intelligensen frågar sig själv om det observerade objektet rör sig som referensbilden, oavsett om det är ungefär lika storlekshöjd i förhållande till bredd, om det har de karakteristiska två armarna och två ben och om det är vertikalt istället för horisontellt. Många andra frågor är möjliga, till exempel i vilken grad objektet reflekterar, i vilken grad det är stadigt eller vibrerande och den jämnhet det rör sig med. Genom att kombinera alla värden från de olika frågorna, härleds en övergripande ranking som ger ISR Artificiell Intelligens sannolikheten om objektet är eller inte är en människa, ett fordon eller ett föremål.

Safeguard-ISR Artificiell Intelligens videoanalysfunktioner:

DDA-Analys

Baserat på teknik för smart igenkänning av objekt, DDA VIDEO ANALYTICS gör att systemet kan skilja mellan människor, tvåhjuliga fordon och Fyrhjuliga fordon. Systemet utlöser larm eller skickar ”push”-meddelanden endast när det önskade objektet detekteras och därigenom minskar irriterande falsklarm orsakade av skuggor, ljusförändringar, blåsande träd, djur o.s.v.

Ansiktsdetektering

Kameran upptäcker ett ansikte i bilden och skickar ansiktets ögonblicksbild till NVR som analyserar ansiktet och jämför det med de som ingår i den befintliga databasen för att känna igen personen. Safeguard-ISR andra generationen av IP-kameror har fantastisk prestanda. En Eye Sight-kamera (V2) med ansiktsdetektering kan detektera upp till 10 ansikten på 60 millisekunder medan en Smart-Face-kamera kan upptäcka upp till 30 ansikten.

Ansiktsigenkänning

Fram till nu utfördes ansiktsdetektering av kameran och Ansiktsigenkänning utfördes av NVR. Safeguard-ISR Smart-Face-serien inkluderar allt-i-ett-kameror som utför både ansiktsdetektering och ansiktsigenkänning, detta tar bort lasten från NVR:en och agerar som en oberoende grindoperatör eller närvaroklocka.

Ansiktsigenkänning