Larmklass 2

När du ska skaffa företagslarm är det viktigt att tänka på att larmet följer rätt krav från försäkringsbolaget. Olika verksamheter har olika krav på larm som behöver följas för att du som företag skall få ut ersättning vid inbrott och sabotage.

Vi vet att ditt företag har många regler och normer att ta hänsyn till och ett av dem är vilken larmklasskrav som ditt försäkringsbolag kräver. Det är även vanligt att företag med juridikverksamheter och konsult tjänster har specifika krav från sina kunder om att skydda dess tillgångar.

Safeguard har många års erfarenhet med att hjälpa företag så att de uppfyller försäkringsbolagens höga krav på larmklassade anläggningar, och andra kravställare gällande larmklassade larm- och kameraanläggningar. Vi är en certifierad anläggarfirma Inbrottslarm enligt SSF1015 med behöriga ingenjörer med lång erfarenhet.

Larmklass 2-certifierade

Inbrottstjuvar uppskattar att få jobba i fred, men med ett inbrottslarm kan du begränsa och förhindra att tjuven tar sig in i lokalen. Kontakta oss så kommer vi ut till er för en kostnadsfri rådgivning där vi tillsammans går igenom ert försäkringskrav. Vi hjälper er och förklarar gärna innehållet av regelverket och vad SSF 130:8 larmklass 2 innebär.

Se till att du uppfyller försäkringskraven och att din lokal är rätt skyddad så kan du sova gott om nätterna och lägga din energi på roligare saker istället.

”Det känns tryggt att ha Safeguard som leverantör. Utmärkt service, snabb installation och trevligt bemötande.” Björn Apelqvist / Barkarby hobby

”För oss är säkerhet extremt viktigt, och inget att leka med! På Andy´s Lekland i Örebro har Safeguard ett helhetsansvar för säkerhetslösningarna. För mig var det kompetensen och det personliga engagemanget som avgjorde i valet av säkerhetsbolag.” – Annelie Johansson / Leos Lekland

Alla Larmklasser 

Det finns fyra olika larmklasser som är gemensamma för alla försäkringsbolag. Med ett inbrottslarm kan du förhindra skadan om

 

en tjuv tar sig in. Lär dig mer om er larmklass här nedan.

De krav som försäkringsbolagen och andra kravställare har på en larmanläggning i form av utrustning, projektering och installation sammanställs i de normer som SSF ger ut som kategoriseras in i fyra larmklasser. Här hittar ni Safeguards certifiering på SBSC https://www.sbsc.se/hitta-certifikat/?search_term=safeguard#/foretag/1 (öppnas i nytt fönster). SSF 130 innehåller fyra larmklasser:

Larmklass 1

Anläggningar i klass 1 får utföras som enbart försåtskydd med minst två volymdetekterande detektorer. Exempel på användningsområden: bostäder och företag med lågt skyddsvärde.

Larmklass 2

I klass 2 ska larmövervakningen utföras som skalskydd, kompletterat med invändigt försåtskydd. Till– och frånkoppling utförs via separat manöverpanel. Exempel på användningsområden: bostäder med stort värde samt företag.

Larmklass 3

I klass 3 ska övervakningen utformas som skalskydd, kompletterat med invändigt volymskydd, undantaget hygien- och fönsterlösa utrymmen mindre än 4 m2. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod. Exempel på användningsområden: företag med stort skyddsvärde, vapenförvaring.

Larmklass 4

Larmövervakningen ska utföras som skalskydd kompletterat med invändigt volymskydd för samtliga utrymmen. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod.