Miljöpolicy

Safeguard jobbar hela tiden efter att driva ett företag med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar aktivt med att ta hänsyn till miljön i alla delar av vårt arbete.

 

Vårt ansvar

Vi driver ett aktivt miljöarbete tillsammans med våra leverantörer samt kunder och strävar hela tiden för att göra medvetna bättre miljöval. I den utsträckning det går så ska vi följa och förebygga miljöpåverkan i största möjliga mån.

Vi effektiviserar våra transporter genom att samlasta, samåka och ruttoptimera och på så vis minskar vi körsträckorna. Vi väljer även att köra med dubbfria däck i den utsträckning som går.

Detta följer vi även då vi köper in våra produkter som ska levereras till kund. Långa transporter gör en stor negativ miljöpåverkan och det är vi medveten om. Därför köper vi dom flesta av våra produkter ifrån Sverige eller EU. Vi strävar också efter att ha så stor leverans som möjligt istället för att frakta små partier åt gången.

Vi stävar hela tiden åt att ha produkter till våra kunder som ska ha bra miljöförhållanden och går att i största möjliga mån att återvinna och få ett nytt liv. Detta gör vi genom att ha ögonen öppna efter bättre och mer miljömässigt framtagna produkter som kommer ut på marknaden.

Vi återvinner även gamla använda produkter på vårt lager som avslutat sin trogna tjänst i säkerhetsbranschen då dom ska ersättas av nya.

Våra mål är att aktivt arbeta efter att ha en sådan liten miljöpåverkan som möjligt, och hela tiden leta efter bättre och mer miljömässigt utvecklade produkter inom säkerhetsbranschen.

Uppföljning och utvärderande sker varje år för att säkerhetsställa att vi aktivt jobbar efter vår miljöpolicy, och diskuterar inom miljögruppen hur den kan förbättras.