Överordnat system – optimal kontroll på hela verksamheten

Vad är ett överordnande system?

Det är en perfekt lösning för dig som vill att alla dina befintliga system ska kopplas ihop till en helhet.
Från det överordnande systemet kan du styra alla underliggande system från en
och samma plattform och kan på så vis även spara både tid och pengar, men framför allt få en tryggare helhetslösning.

Du kanske exempelvis har ett flertal anläggningar där du både har larm, kameraövervakning, passersystem och brandskydd,
vore det inte då väldigt smidigt att kunna styra och se vad som händer på en och samma plattform?

Det överordnande systemet ligger som ett extra lager ovanpå de anslutna underliggande systemen, på så vis så ersätter inte
systemet någon mjukvara eller hårdvara och riskerar inte
att tappa någon funktionalitet i dina befintliga system.

Vad är fördelarna

Fördelarna med ett överordnande system är många.

Beroende på vad för behov och vad för unika förutsättningar just ni har så kan man smidigt programmera smarta system som
hjälper till att hålla koll på dina anläggningar. Här är några
exempel på vad ett överordnat system kan hjälpa till med.

* Förenkla säkerhetsarbetet med inbrottslarm, passersystem, kamerasystem och brandlarm i samma system.
* Administrera användare till larm och passersystem från ett ställe.
* Kunna larma på/av dina anläggningar på distans och även öppna dörrar
* Se dina kameror dygnet runt samtidigt
* Förbättra arbetsmiljön
* Öka tillgängligheten och utveckla användarvänligheten
* Sänka energikostnaderna och minska klimatpåverkan
* Stärka säkerheten och få ett tryggare företag
* Via en grafisk programvara kunna se om lokalerna är larmade, kunna larma på/avdem på distans. Öppna dörrar, se kameror mm.
* Du kan spela upp flera kameror samtidigt.
* Det överordnande systemet möjliggör fjärranvändarhantering i enlighet med GDPR och tillämplig nationell sekretesslagstiftning.