Vill du veta vad en
säkerhetsutrustning skulle kosta?

Fyll i vad du önskar här

 

Personlarm kopplat till larmcentral

 

Personlarm även kallad överfallslarm är perfekt för personal som jobbar i en utsatt miljö, under natten eller för personal som alltid jobbar ensamma. Ingen ska behöva känna sig hotad eller utsatt på jobbet och därför är överfallslarmen kopplade mot larmcentralen som direkt kontaktar polisen.
Om något skulle hända, är hjälpen ett knapptryck bort!

När du trycker på larmknappen skickas ett larm med information om vart du är och vem du är till larmcentralen. Under tiden kopplas ett röstsamtal upp och operatören kan höra vad som händer och hur situationen är. Då händelsen kan följas så kan operatören se till att du får den hjälp du behöver.

Personlarmet är även utrustat med en timerlarmfunktion som gör att enheten efter en förutbestämd tid automatiskt larmar själv, om användaren inte är kapabel att larma för att han tex har svimmat. Även om personlarmet hamnar i en position som det inte är tänkt att den ska vara i som tex liggande läge så kommer det även då att skickas ett larm. Är läget inte akut så kan användaren använda den så kallade Call Button-knappen. När du trycker på knappen så ringer överfallslarmet upp ett förkonfigurerat nummer.

Visste du att?

14700 bostadsinbrott polisanmäldes under 2019. Med företagslarm skyddar du din lokal mot inbrott och skadegörelse. Du kan enkelt se alla händelser direkt via appen i mobilen och kan på så vis ha full koll på ditt företag. 

Varför ett personlarm?

Ett personlarm erbjuder dig en trygghet på riskfyllda arbetsplatser eller till dig som har en ökad hotbild i ditt arbete.

Myndigheter och arbetsgivare jobbar hela tiden med att öka säkerheten på arbetsplatserna runt om i landet.

Det finns även lagstadgade krav för yrkesgrupper som löper större risk för att hamna i hotfulla situationer. I dessa situationer kan det innebära en skillnad på liv och död för den som använder ett personlarm.

Ett personlarm är även väldigt lätt och diskret att bära med sig i alla vardagliga situationer.

Vad är ett personlarm?

Ett personlarm används för att snabbt kunna tillkalla hjälp vid en hotad situation. det finns olika typer av personlarm beroende på vad personen behöver.

Personlarmet är oftast kopplat till en larmcentral som kan se din position och följa förloppet vid hot eller våld. Positionen följs oftast via GPS. radiofyrar, Wifi eller GSM-nätet.

Överfallslarm till personal

När använder man personlarm?

Personlarm används då hotbilden är hög och eller hamna i ett liggande läge så kan personlarmet automatiskt tillkalla hjälp till den drabbade då denna risken är stor att en farlig situation kan uppstå där akut hjälp kan behövas. Skulle användaren svimma av inte kan trycka på larmknappen själv.

Vem använder personlarm?


Personlarm kan vem som helst använda som känner att dom är i en hotad situation. Men det är vanligast att man använder personlarm i yrkesgrupper som har en större hotbild och har som krav att använda personlarm. Dom vanligaste yrkesgrupperna som är i behov av större säkerhet är tex butikspersonal, väktare, parkeringsvakter, vårdpersonal och vissa ensamarbetare som elinstallatörer.

Hur fungerar ett personlarm?


Innan personlarmet börjar användas så konfigureras det så att den fungerar som du önskar. Detta kan tex vara att du vill ha den kopplad till larmcentral eller hur dom olika sensorerna ska fungera.

Då det uppstår en hotfull situation så trycker du på larmknappen och information skickas direkt till larmcentralen som ser vem du är och vart du befinner dig. Larmcentralen kommer även då att koppla på röstsamtal så dom via mikrofonen kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Operatören lyssnar av händelsen och ser till att skicka lämpliga hjälpinsatser som situationen kräver. Övrig information som sjukdomstillstånd, kontaktpersoner, signalement kan i förväg lämnas till larmcentralen så att lämpliga åtgärder kan tas.

Kostnadsfri rådgivning av företagslarm

Ring oss på 08-558 038 11 eller använd formuläret

Genom att klicka på knappen accepterar du vår Integritetspolicy