Enligt statik 2020 uppfyller inte 60 % av företagare sitt försäkringskrav som leder till uteblivna ersättningar vid skada.

Är du en av dem?

Generellt skaffar man sig företagsförsäkring för att skydda sin verksamhet vid skadehändelse och tänker inte mer på det tills skadan är skedd.

Vid skador kontaktar en skadeinspektör er för att kolla vad som har hänt samt tar in så mycket information som möjligt som: Bilder, Reparationskostnader, Inköpsfakturor, Underlag som tyder på att ni har uppfyllt Försäkringskraven enligt Skyddsklass samt Larmklass som har ställts mot er.

 

Vad menar vi med att 60% uppfyller inte kraven?

Vid skadehändelse kommer ni behöva lämna intyg från ert säkerhetsföretag där det visar att Skyddsklass samt Larmklass uppfylls, annars kan er ersättning utebli helt.

Exempel?

 

Vad kund har för krav att uppfylla enligt försäkringsbrev hos länsförsäkringar.

Skyddsklass 2 som säger att öppningsbara fönster, dörrar ska uppfylla skydd enligt SSF 200:4 samt SSF 200:5

 

Krav på centralansluten Larm klass 2

Här förmedlar Länsförsäkringar att en besiktning ifrån deras sida på kunds larmanläggning inte är utfört av Länsförsäkringar och lägger ansvaret för att den är korrekt utfört på kunden.

För lokal där inbrottsförsäkring gäller.

Här förmedlar Länsförsäkringar till kund att,

1, Larmfirman som kund väljer måste vara Certifierad Anläggarfirma Enligt SSF1015 samt inneha behörig ingenjör Enligt SSF 1016

2, Larmsystemen ska vara installerade enligt SSF: 130:8

Observera trådlöst inbrottslarm (enligt SSF140 Larmklass R) inte motsvarar säkerhetsnivå
enligt SSF130 och kan av den anledningen därför inte accepteras.

Här förmedlar Länsförsäkringar att ett trådlöst inbrottslarm inte är godkänt då generellt alla trådlösa larmsystem går att slå ut av inbrottstjuvar.

Krav på övervakad överföring.

Larmöverföringen ska vara Enligt SSF 114:1!

Dessutom ställs krav på kund att larmet ska vara i funktion och utlösas vid inbrott/inbrottsförsök.

Om detta inte uppfylls kan det innebära att ersättning helt uteblir till kund.

Vad menas allt detta och hur tar du tag i det?

Vi är medvetna om att du som egenföretagare inte har tid att se över dessa frågor som vi stöter på dagligen i vårt arbete hos er.

Vi ser det som självklarhet att alla våra kunder, nya som befintliga är informerade om dessa krav ifrån deras försäkringsbolag. Därför börjar vi alltid med ett kostnadsfritt möte där vi går igenom ditt försäkringskrav och vilken typ av säkerhetslösning just ditt företag behöver.

Tyvärr tänker inte dom flesta säkerhetsbolag som oss då skyldigheten för att dessa punkter ska vara uppfyllda ligger hos dig som kund och inte på oss som Säkerhetsrådgivare/Säkerhetsföretag.

Vi har inte Länsförsäkringar!

Oavsett om du har Länsförsäkringar, IF, Trygg-Hansa, Moderna försäkringar, Svedea, Gjensidige, Nordeuropa, Dina försäkringar eller något annat försäkringsbolag, så har du som krav att uppfylla någon av dessa:

Skyddsklass 1-2-3- samt Larmklass 1-2 som ska vara anpassade efter er eller era lokal/lokaler.

Behöver du hjälp?

Kontakta gärna oss så kommer vi på ett kostnadsfritt möte för att se hur vi kan hjälpa er på bästa sett.